Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Govern municipal

Jiménez i Fernández, Carme
JUNTS -CM

1ª Tinença d'Alcaldia, Regidora de Cultura, Via pública, Administració, Organització i Recursos Humans

Mauriz i Vidal, Daniel
JUNTS -CM

Alcalde i Regidor de Governació i Hisenda

Calveras i Fugaroles, Antoni
JUNTS -CM

4rt. Tinent d’Alcaldia. Regidor d’Urbanisme i Esports

Sardà i Bonvehí, Eulàlia
JUNTS -CM

2ª Tinença d’Alcaldia, Regidora de Benestar Social, Gent Gran i Medi ambient

Milán Sánchez, Esther
JUNTS -CM

3ª Tinença d’Alcaldia, Regidora de Participació ciutadana, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme i Habitatge

Polo i Gubianas, Pau
JUNTS -CM

Regidor de Comunicació i Imatge, Joventut, Actes i Festes, Igualtat i Ciutadania i TIC

Molina Martínez, Isabel
JUNTS -CM

Regidora de Salut, Educació i Mobilitat

Regidors a l'oposició


Retribucions i indemnitzacions

A l'enllaç que segueix podeu consultar totes les retribucions i/o indemnitzacions dels membres electes i personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet


Retribucions personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics

L’Alcaldia Presidència, mitjançant Decret núm. 2023LLDC001175, de 20 de setembre, ha resolt nomenar amb efectes del dia 1 d’octubre de 2023, al Sr. Jaume Salinas i López com a personal eventual, en el lloc de Director de Seguretat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb dedicació a jornada completa i una retribució bruta anual de 75.000,00 €

Per més informació, feu clic en aquest enllaç.


Codi conducta dels alts càrrecs i de bon govern

En la sessió ordinària del Ple de 24 de novembre de 2021 es va aprovar per unanimitat el Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet


Organigrama:


Delegació de Regidories

Per llei, totes les competències municipals recauen en l'alcaldia. Però per tal de poder assistir-la existeix la figura de regidoria delegada, on l'alcalde o alcaldessa delega funcions en regidors de l'equip de govern. Normalment aquesta delegació es fa per àrees i es regulen al cartipàs municipal. A continuació trobareu les actuals delegacions de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

 • Jiménez i Fernández, Carme

  • Administració
  • Cultura
  • Organització
  • Recursos humans
  • Via pública

 • Mauriz i Vidal, Daniel

  • Governació
  • Hisenda

 • Calveras i Fugaroles, Antoni

  • Esports
  • Urbanisme

 • Sardà i Bonvehí, Eulàlia

  • Benestar social
  • Gent gran
  • Medi ambient

 • Milán Sánchez, Esther

  • Comerç i Turisme
  • Habitatge
  • Participació Ciutadana
  • Promoció Econòmica

 • Polo i Gubianas, Pau

  • Actes i Festes
  • Comunicació i imatge
  • Igualtat i Ciutadania
  • Joventut
  • TIC

 • Molina Martínez, Isabel

  • Educació
  • Mobilitat
  • Salut


 • Grups municipals

  Els grups polítics municipals són òrgans col·legiats de caràcter polític i necessari en l’organització municipal que tenen com a funció canalitzar l’actuació de les persones membres de la corporació les quals, a aquests efectes, actuaran a través d’aquests, per al millor funcionament dels òrgans de govern, sense perjudici de les funcions i atribucions que la legislació de règim local els atribueix a títol individual.

  Els grups que actualment formen el ple municipal de Sant Vicenç de Castellet són:


  Àrees i departaments

 • Àrea: Govern Intern - Serveis Econòmics

  Responsables tècnics:
  Coll Giménez, Antoni
   Departaments:
  • Serveis Econòmics

 • Àrea: Govern Intern - Serveis Interns

  Responsables tècnics:
  Colom i Canal, Miquel
   Departaments:
  • OAC 1 Serveis Centrals
  • Serveis Interns

 • Àrea: Seguretat Ciutadana

  Responsables tècnics:
  Ferrer i Galiot, Carles
   Departaments:
  • Policia local

 • Àrea: Serveis a les Persones

  Responsables tècnics:
   Departaments:
  • Cultura
  • Ensenyament
  • Esports
  • Gent Gran
  • Igualtat
  • Joventut
  • Ocupació
  • Participació Ciutadana
  • Serveis Socials

 • Àrea: Territori i Desenvolupament

  Responsables tècnics:
  León Jimenez, Meritxell
   Departaments:
  • Brigada municipal i manteniment
  • Comerç
  • Medi Ambient
  • Neteja d’equipaments municipals
  • Promoció Econòmica
  • Salut
  • Serveis tècnics
  • Turisme
  • Urbanisme


 • Registre de funcionaris habilitats