Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

ACCIÓ DE GOVERN I NORMATIVA

PLE MUNICIPAL

El ple municipal és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern del poble. Està format per 13 regidors i regidores escollits democràticament a les eleccions municipals. Està presidit per l'alcalde o alcaldessa amb l'assistència del secretari o secretària i l'interventor o interventora de la corporació.

Més informació

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Més informació

JUNTA DE PORTAVEUS O COMISSIÓ INFORMATIVA

La Junta de Portaveus és un òrgan complementari de l'Organització Municipal, compost per l'alcalde o alcaldessa i les persones membres de la Corporació que estiguin designades com a portaveus titulars o suplents dels respectius grups polítics municipals.

Més informació

NORMATIVA, PLANS I PROGRAMES MUNICIPALS

Al següent enllaç trobaràs les nostres ordenances reguladores, ordenances fiscals, plans i programes municipals.

Ordenances reguladores
Ordenances fiscals
Plans i programes municipals

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL (PAM)

El pla d'actuació municipal és el full de ruta que recull les principals actuacions i projectes a desenvolupar durant el mandat.

Més informació