Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

RETRIBUCIONS PER DEDICACIÓ TOTAL O PARCIAL

Nom Càrrec Data nomenament Dedicació % Import brut anual
Jiménez i Fernández, Carme 17/06/2023 Parcial 40% 20.000€
Mauriz i Vidal, Daniel 17/06/2023 Parcial 60% 30.000€
Calveras i Fugaroles, Antoni 17/06/2023 Parcial 40% 20.000€
Sardà i Bonvehí, Eulàlia 17/06/2023 Parcial 34% 17.000€
Milán Sánchez, Esther 17/06/2023 Parcial 40% 20.000€
Polo i Gubianas, Pau 17/06/2023 Parcial 40% 20.000€
Molina Martínez, Isabel 17/06/2023 Parcial 40% 20.000€
Delgado i Herreros, Adriana 17/06/2023 Assistència òrgans col·legiats 220€
Oliveras i Giralt, Sílvia 17/06/2023 Assistència òrgans col·legiats 130€
Palma i Sánchez, Jordi 17/06/2023 Assistència òrgans col·legiats 130€
Pérez i Estrada, Isabel 17/06/2023 Assistència òrgans col·legiats 220€
Bacardit Gordo, Jordi 17/06/2023 Assistència òrgans col·legiats 220€
Castro Arias, Raquel 17/06/2023 Assistència òrgans col·legiats 130€

RETRIBUCIONS PER ASSISTÈNCIA A ÒRGAN COL·LEGIAT

Assistència per concurrència a òrgans col·legiats (regidors sense dedicació exclusiva ni parcial)

Òrgan col·legiat Import íntegre per sessió
Comissió Especial de Comptes 45€
Comissió Informativa 45€
Junta de Govern Local 150€
Ple 130€

RETRIBUCIONS GRUPS MUNICIPALS EN FUNCIÓ DE LA REPRESENTACIÓ

Grup municipal Import mensual
Junts x Sant Vicenç de Castellet (7 membres) 362,50€
Esquerra Republicana - Acord Municipal (3 membres) 162,50€
Sant Vicenç Sou Vosaltres (2 membres) 112,50€
Partit Socialista de Catalunya (1 membres) 62,50€

RETRIBUCIONS PERSONAL DIRECTIU, CÀRRECS DE CONFIANÇA I/O ASSESSORS DELS GRUPS POLÍTICS

L’Alcaldia Presidència, mitjançant Decret núm. 2023LLDC001175, de 20 de setembre, ha resolt nomenar amb efectes del dia 1 d’octubre de 2023, al Sr. Jaume Salinas i López com a personal eventual, en el lloc de Director de Seguretat de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb dedicació a jornada completa i una retribució bruta anual de 75.000,00 €

Per més informació, feu clic en aquest enllaç.