Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

Seguretat ciutadana

Regidor delegat:
Martí i Cano, Josep: 1r tinent d'alcadia i regidor de via pública, ensenyament, seguretat ciutadana i esports

La nostra concepció de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes preferentment per mitjà de la mediació i que opti per la coacció quan la resta de recursos hagin estat ineficaços.

Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però̀ també́ més cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les desigualtats de gènere i més confiança en el bé comú́ signifiquen més seguretat. En aquest sentit, la despesa social hauria de tenir consideració d’inversió en seguretat i, per extensió, en convivència. Entesa d’aquesta manera la seguretat, des de l’òptica republicana, és un aspecte que es treballa de manera transversal en el conjunt de les polítiques públiques, i especialment en l’àmbit municipal.

La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els prismes des dels quals s’ha de concebre per posar-la en valor com a principi republicà̀. Avui aquests prismes s’han ampliat i, quan parlem de seguretat, ens referim al mateix temps a la sensació de seguretat, la percepció social del risc i la globalització de la sensació d’inseguretat. Per encarar aquests nous reptes, cal tenir present que el contrari d’inseguretat no és seguretat sinó́ convivència.

A les ciutats i els pobles, la convivència és fonamental per concebre un espai cívic equilibrat; l’actitud cívica i l’espai compartit són inherents a l’actual estat del benestar. Hem de saber treballar la convivència a l’espai compartit amb la mediació com a eina prioritària i no convertir els problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat.