Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

PTD018 - Sol·licitud de llicència d'ocupació via pública barraques Festa Major

Si ets una entitat, associació o altra organització cívica, cultural i esportiva, inscrita en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Vicenç de Castellet, pots sol·licitar l’atorgament d’una autorització per a l’ús dels espais de domini públic sectorial on s’instal·len les barraques de la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet, destinades a la venda de menjars i begudes.

Les barraques, estaran ubicades a la Plaça 11 de Setembre,  i estan conformades per sis mòduls de bar de 4,00 per 2,00 m amb 1 obertura davantera, 2 obertures laterals i porta a la part del darrera. La llicència tindrà durada del 8 a l’11 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Les obligacions i condicions d’utilització de les barraques les  trobareu detallades en  les Bases reguladores del procediment d’adjudicació de les llicències d’ocupació temporal del domini públic sectorial per a la instal·lació d’espais de barraques dins la festa major de Sant Vicenç de Castellet, aprovat per Decret d’Alcaldia 000764, de 22 de juny de 2022, i publicat en el BOPB en data 27 de juny 2002. Aquest document el trobareu en la pestanya “DOCUMENTACIÖ” de la fitxa del tràmit.

Important:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de 1 d'octubre de 2016, les persones jurídiques i les entitats estan obligades a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb qualsevol Administració Pública.

  • Entitats, associacions o altre organització cívica, cultural i esportiva, inscrita en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes de Sant Vicenç de Castellet.
  • Un representat d’aquests degudament autoritzat (trobareu l’imprès de representació en la pestanya “DOCUMENTACIÓ” de la fitxa del tràmit).

Important:

  • En el cas d’actuar com a representant, recorda que hauràs de presentar el document d’acreditació signat per la persona que vol ser representada o haver registrat telemàticament com a representant en el Registre d’Apoderaments. L’Ajuntament comprovarà la inscripció en el Registre d’Apoderaments abans d’iniciar la tramitació de la sol·licitud.
  1. Descarrega i emplena el document “Sol·licitud de llicència d’ocupació temporal del domini públic sectorial per a la instal·lació d’espais de barraques dins de la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet”. de la Representació”, que trobaràs en la pestanya “Documents” de la fitxa del tràmit.  Guarda’l per annexar-ho més tard a la instància.
  2. Emplena la instància i adjunta la “Sol·licitud de llicència d’ocupació temporal del domini públic sectorial per a la instal·lació d’espais de barraques dins de la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet”. Que has emplenat.
  3. Si creus que has de presentar algun altre document (opcional) annexa’l a la instància abans de signar.
  4. Comprova les dades i els documents que has annexat i signa digitalment la instància. Guarda’t una còpia en el teu ordinador.

En uns dies rebràs una notificació sobre la resolució de la llicència. En cas de ser adjudicatari, per a poder gaudir de l’autorització d’ús de l’espai de domini públic (tal i com t’has compromès en la instància sol·licitud presentada)  en hauràs de pagar el cost de la llicència  de 40 euros per a cadascuna de les barraques atorgades.

  1. Sol·licitud de llicència d’ocupació temporal del domini públic sectorial per a la instal·lació d’espais de barraques dins de la Festa Major de Sant Vicenç de Castellet.
  2. Acreditació de la representació (només en cas de que presenti la sol·licitud un representant) o comprovant d’haver-te registrat telemàticament en el Registre d’Apoderaments .
  3. Altres (és optatiu i no obligatori).

 

Observacions:

L’Ajuntament revisarà la documentació presentada, i en cas que es detectin mancances o deficiències en la forma o en l’objecte del tràmit, es requerirà al titular per a que les esmeni i aporti la documentació que s’hagi considerat necessària en el termini que marca la norma administrativa vigent.

Documents relacionats:
Data inici: 27/06/2022
Data fi: 30/07/2022
Aquest tràmit no està disponible telemàticament o està fora de termini. Disculpeu les molèsties.