Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

TSI003 - Cita amb càrrec electe

És el tràmit per a demanar audiència, reunió o entrevista amb els càrrecs polítics que consten en el següent llistat:

 • Adriana Delgado Herreros
  Alcaldessa i regidora de Recursos Humans, de Comunicació i Imatge i d’Urbanisme i Habitatge.
 • Josep Martí i Cano
  Regidor de Serveis Municipals i Via Pública, d’Esports i de Seguretat Ciutadana.
 • Sílvia Oliveras i Giralt
  Regidora de Participació Ciutadana, de Turisme i Comerç i d’Igualtat.
 • Jordi Palma Sánchez
  Regidor d’Administració i de Cultura.
 • Gisela Pascual i Muñoz
  Regidora de Medi Ambient i de Joventut.
 • Míriam Rubio Molina
  Regidora d’Hisenda, de Gent Gran i de Salut.
 • Isabel Pérez i Estrada
  Regidora de Promoció Econòmica i d’Ocupació.
 • Joan Baptista Costa i Blázquez
  Regidor de Benestar Social i Ensenyament.
 • Qualsevol persona física o jurídica.
 • Un representant degudament autoritzat.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Presencial

Descarrega’t i emplena la sol·licitud que trobaràs en l’apartat “Documentació” de la fitxa del tràmit, i presenta aquesta sol·licitud, amb les dades i la documentació que consideris necessària, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Tràmit electrònic

 • Clica a “tramitar” i accedeix al tràmit.
 • Emplena el formulari i adjunta la documentació que consideris necessària (opcional).
 • En el cas d’actuar com a representant, adjunta el document d’acreditació de la representació que trobaràs en l’apartat “documents” signat per la persona representada i per la que vol acreditar la representació.
 • Comprova les dades i els documents adjuntats (si és el cas) abans de signar electrònicament el document.
 • Registra la sol·licitud i guarda't una còpia com a comprovant en el teu ordinador.
 • Imprès o formulari de la sol·licitud.
 • Documentació d’identificació
  • a) DNI, NIF o NIE, en tràmit presencial.
  • b) Certificat digital en cas de fer el tràmit electrònic.
 • Acreditació de la representació, signada per la persona interessada, en el cas que la sol·licitud la presenti una altre persona.
 • Aquella que es consideri adient d’acord al tràmit que es vol realitzar

Observacions:

 • L’Ajuntament revisarà la documentació presentada, i en cas que es detectin mancances o deficiències en la forma o en l’objecte del tràmit, es requerirà al titular per a que les esmeni i aporti la documentació que s’hagi considerat necessària en el termini que marca la norma administrativa vigent
 • En cas de que l’Ajuntament consideri que cal una major informació per al correcte tractament del tema a tractar en la reunió, se us indicarà la documentació que caldrà aportar el dia de la cita.
Documents relacionats:
Durant tot l'any.

Gratuït