Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

PTD019 - certificat de qualificació - aprofitament urbanístic

Aquest tràmit permet a les persones interessades o als seus representants degudament acreditats, consultar i obtenir una certificació del règim urbanístic, aplicable a una determinada finca, on s’indiquen les dades d’una finca o solar referents al règim del sòl, les condicions generals d’edificació, els usos admesos així com les possibles afectacions urbanístiques.

 • Qualsevol persona física o jurídica
 • Un representant degudament acreditat

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.

Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

Presencial

 • Descarrega’t i emplena la sol·licitud que trobaràs en l’apartat “Documentació” de la fitxa del tràmit.
 • Presenta aquesta sol·licitud, amb les dades i la documentació que necessària per a realitzar la recerca, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
 • Liquidar la taxa corresponent a la Oficina d'Atenció Ciutadana mitjançant pagament amb targeta bancària

Informem que, d’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el cas d’actuar com a representant és obligat aportar el document “Acreditació de Representació”, signat per la persona que t’atorga la representació.

Es el cas d’haver-te registrat telemàticament com a representant d’aquesta persona en el Registre d’Apoderaments telemàtic, no caldrà presentar cap document donat que es comprovarà la inscripció en el moment de presentar la sol·licitud.

Telemàtic

 • Fes clic al botó “tramitar” de la pressent pàgina.
 • Emplena la informació sol·licitada i clica al botó “fer el pagament” que et durà a la plataforma de pagament online.
 • Rebràs un correu electrònic amb un document adjunt que et servirà com a justificant de pagament  i sol·licitud per a enviar.
 • Fes clic al botó “Enviar” que trobaràs al final del document PDF. Aquest et redirigirà a la presentació de la sol·licitud
 • Omple els camps necessaris, adjunta el PDF que has guardat al teu ordinador i envia la sol·licitud.

En el cas d’actuar com a representant, recorda que hauràs de presentar el document d’acreditació signat per la persona que vol ser representada, haver registrat telemàticament com a representant en el Registre d’Apoderaments. L’Ajuntament comprovarà la inscripció en el Registre d’Apoderaments abans d’iniciar la tramitació de la sol·licitud.

Documents relacionats:
Durant tot l'any.

El preu està regulat a l'ordenança fiscal OOFF 2024/06 que pots consultar al següent enllaç:

Taxa per expedició de documents administratius i serveis interns

Segons l’ordenança fiscal numero 6 d’expedició de documents administratius i serveis interns, aquest certificat té un cost de 36 euros.

Gaudeix d’una bonificació del 5% en els tràmits electrònics.