Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

TSI005 - Exercici del dret d’accés

Aquest tràmit et permet accedir a les teves dades personals que són objecte de tractament per part de l’Ajuntament de Sant Vicenç.

Aquests drets poden ser exercits per les persones afectades o una persona representant en nom seu (en el cas de menors de 14 anys, persones amb discapacitat, persones més grans de 14 anys si la llei ho exigeix, o quan la persona afectada designi voluntàriament algú que la representi).

D’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el cas d’actuar com a representant és obligat aportar el document “Acreditació de Representació”, signat per la persona que t’atorga la representació.

Els drets seran denegats quan la sol·licitud hagi estat formulada per una persona diferent de l'afectada i no s'hagi acreditat adequadament la seva representació.

 • La persona afectada amb l'acreditació de la seva identitat.
 • Un representant legal acreditat, quan la persona afectada es trobi en situació d'incapacitat o minoria d'edat que li impossibiliti l'exercici personal dels drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades personals.
 • Un representant, expressament designat per a l'exercici del drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades personals. En aquest cas, ha de constar clarament acreditada la identitat de la persona representada, mitjançant l'aportació de còpia del seu document nacional d'identitat o un document equivalent, i l’acreditació de la representació.

D’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el cas d’actuar com a representant és obligat aportar el document “Acreditació de Representació”, signat per la persona que t’atorga la representació.

Els drets seran denegats quan la sol·licitud hagi estat formulada per una persona diferent de l'afectada i no s'hagi acreditat adequadament la seva representació.

Presencial

Descarrega’t i emplena la sol·licitud que trobaràs en l’apartat “Documentació” de la fitxa del tràmit, i presenta aquesta sol·licitud, amb les dades i la documentació que consideris necessària, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Tràmit electrònic

 • Clica a “tramitar” i accedeix al tràmit.
 • Emplena el formulari i adjunta la documentació que consideris necessària (opcional).
 • En el cas d’actuar com a representant, adjunta el document d’acreditació de la representació que trobaràs en l’apartat “documents” signat per la persona representada i per la que vol acreditar la representació.
 • Comprova les dades i els documents adjuntats (si és el cas) abans de signar electrònicament el document.
 • Registra la sol·licitud i guarda't una còpia com a comprovant en el teu ordinador.
 • Imprès o formulari de la sol·licitud.
 • Documentació d’identificació
  • a) DNI, NIF o NIE, en tràmit presencial.
  • b) Certificat digital en cas de fer el tràmit electrònic.
 • Acreditació de la representació, signada per la persona interessada, en el cas que la sol·licitud la presenti una altre persona.
 • Aquella que es consideri adient d’acord al tràmit que es vol realitzar.

Observacions:

 • L’Ajuntament revisarà la documentació presentada, i en cas que es detectin mancances o deficiències en la forma o en l’objecte del tràmit, es requerirà al titular per a que les esmeni i aporti la documentació que s’hagi considerat necessària en el termini que marca la norma administrativa vigent
Documents relacionats:
Durant tot l'any.

Gratuït