Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

TSP005 - Sol·licitud subvencions nominatives

Procediment extraordinari de concessió directa de subvencions, que ja estan previstes en el pressupost municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Els perceptors d’aquestes subvencions apareixen al pressupost de forma nominativa plenament identificats com a tals i amb la dotació econòmica subvencional a atorgar de manera singularitzada.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de 1 d'octubre de 2016, les persones jurídiques i les entitats estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

 • Qualsevol entitat que estigui inscrita en el Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
 • El president/a de l’entitat.
 1. Signa el document digitalment (no amb signatura tradicional)
 2. Adjunta en l’apartat corresponent del formulari / instància – sol·licitud.
 • Emplena el document “Certificat de l’acord de sol·licitud de la subvenció” que trobaràs en l’apartat “Documentació”:
 1. Descarrega el certificat, una vegada emplenat, i fer-ho signar (signatura tradicional, manual) per tots els membres de la Junta directiva de l’entitat.
 2. Quan estigui signat per tots els membres de la Junta, ho hauràs de validar amb el segell de l’entitat.
 3. Adjunta el document en l’apartat corresponent del formulari / instància – sol·licitud.
 • Comprova les dades i els documents que has adjuntat, abans de signar electrònicament el document.
 • Signa la instància on hi has adjuntat els documents amb certificat digital (recorda que l’ha de signar el President/a de l’entitat), i registra la sol·licitud.
 • Guarda’t una còpia com a comprovant en l’ordinador.
 • Instància - sol·licitud
 • Fitxa de sol·licitud de la subvenció nominativa per a entitats
 • Certificat de l’acord de sol·licitud de subvenció
 • Certificat digital del president/a de l’entitat

Observacions:

L’Ajuntament revisarà la documentació presentada, i en cas que es detectin mancances o deficiències en la forma o en l’objecte del tràmit, es requerirà al titular per a que les esmeni i aporti la documentació que s’hagi considerat necessària en el termini que marca la norma administrativa vigent.

Documents relacionats:
Durant tot l'any.