Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

El ple delega les competències als regidors i regidores

28 juny 2023

El ple extraordinari celebrat el 28 de juny del 2023 va tenir per objectiu constituir els membres integrants de la Junta de Govern Local, formalitzar els càrrecs de les tinences d’alcaldia i procedir a la delegació de competències als regidors i regidores.

Així mateix, la Junta de Govern Local va quedar constituïda per aquests membres:

President: L’Il·lm. Alcalde Sr. Daniel Mauriz Vidal.

Vocals: Sra. Carme Jiménez i Fernández Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí Sra. Esther Milán i Sánchez Sr. Toni Calveras Fugarolas

I les tinences d’alcaldia, les següents:

Primera Tinent d’Alcaldia: Sra. Carme Jiménez i Fernández

Segona Tinent d’Alcaldia: Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí

Tercera Tinent d’Alcaldia: Sra. Esther Milán i Sánchez

Quart Tinent d’Alcaldia: Sr. Toni Calveras i Fugarolas

 

I les delegacions de competències, les següents:

Regidor/a Àrea Dani Mauriz i Vidal Governació i Hisenda

Carme Jiménez i Fernández Cultura, Via Pública, Administració, Organització i Recursos Humans

Eulàlia Sardà i Bonvehí Benestar social, Gent Gran i Medi Ambient

Esther Milán i Sánchez Participació Ciutadana, Habitatge i Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

Toni Calveras i Fugarolas Urbanisme i Esports

Pau Polo i Gubianas Comunicació i Imatge, Joventut, Actes i Festes, Igualtat i TIC

Isabel Molina i Martínez Salut, Educació i Mobilitat

 

Posteriorment, també es va procedir a la constitució dels membres de la Comissió Informativa:

President: L’Alcalde o regidor/a en qui delegui

Vocals:

- Un/a representant del grup municipal de Junts per Sant Vicenç de Castellet – Compromís Municipal (CM)

- Un/a representant del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM).

- Un/a representant del grup municipal Sant Vicenç Sou Vosaltres (SV SOU VOSALTRES)

- Un/a representant del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Secretari: el Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui.