Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

Eleccions municipals 2023

23 maig 2023

Període de rectificació del cens electoral (Reclamacions)

El període per a la consulta i reclamació de la inscripció en el cens electoral comprendrà des del dia 10 al 17 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

Dins del termini anterior, qualsevol persona podrà formular reclamació dirigida a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral sobre les seves dades censals, si bé només podran ser tingudes en compte les que es refereixin a la rectificació d'errors en les dades personals, als canvis de domicili dins d'una mateixa circumscripció o a la no inclusió del reclamant en cap Secció del Cens de la circumscripció tenint dret a això. Seran acceptades aquelles reclamacions presentades durant el període d'exposició quan la inscripció de l'elector va ser donada de baixa a conseqüència d'un expedient de baixa d'ofici per inclusió indeguda i vistiplau de la Secció Provincial del Consell d'Empadronament. (Resolució 23 de gener de 2017, Oficina del Cens Electoral).

No seran tingudes en compte les reclamacions que comportin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra si aquesta variació residencial s'ha efectuat amb posterioritat al 30 de gener de 2023 (Resolució de 27 d'octubre de 2014, de l'Oficina del Cens Electoral sobre reclamacions a les dades d'inscripció en el Cens Electoral) havent, en aquest cas, d’exercir el seu dret de sufragi actiu en la secció corresponent al seu domicili anterior.

Les reclamacions d'alta dels nacionals de la Unió Europea en les eleccions municipals s'estimen solament si les manifestacions de voluntat es van realitzar abans de l'últim dia hàbil del tercer mes anterior al de la convocatòria.

Les reclamacions d'alta dels nacionals de països amb Acords per a les eleccions municipals s'estimen solament si les sol·licituds d'inscripció es van realitzar en el termini establert.

Les reclamacions podran presentar-se directament en les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o a través dels Ajuntaments o Consolats, els qui les remetran immediatament a les respectives Delegacions.

imatge notícia