Avís de cookies

Estic d'acord Aquesta pàgina web guarda petits fragments d'informació (cookies) al vostre dispositiu amb la finalitat d'oferir un millor contingut i per a finalitats estadístiques. Pots desactivar l'ús de les cookies modificant la configuració del teu navegador. Navegar per la nostra pàgina web sense canviar la configuració del navegador ens autoritza a emmagatzemar aquesta informació al teu dispositiu.

TSP007 - Justificació subvencions

Aportació de la documentació justificativa del compliment de les condicions d'ajuts i subvencions concedides, de la consecució dels objectius i de les despeses efectuades.

Important:

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a partir de 1 d'octubre de 2016, les persones jurídiques i les entitats estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb qualsevol Administració Pública.

Entitats que hagin estat beneficiàries d'una subvenció o ajut concedits per l'Ajuntament.

DESCARREGA, emplena i signa electrònicament el document “Acreditació de la representació” que trobaràs en la pestanya “Documents”, el qual et permet presentar un tràmit en nom de l’entitat. Guarda el document per annexar desprès en l’apartat de documents de la instància.

*Important:

Si ja has presentat amb anterioritat l’acreditació de la representació en nom de l’entitat no caldrà que facis aquest pas (l’Ajuntament ja té la constància de que exerceixes de representant) i pots passar  directament a emplenar el “Formulari de justificació de la subvenció”.

 

CLICA el “Formulari de justificació de la subvenció” que trobaràs en la pestanya “Documentació” de la fitxa del tràmit i emplena tots els camps. Signa’l amb certificat digital, guarda’l i annexa’l en l’apartat de documents a adjuntar de la instància.

 

CLICA a “TRAMITAR” i emplena la instància on hauràs d’annexar els documents que ja has emplenat anteriorment:

  • Acreditació de la representació (recorda que si ja has presentat amb anterioritat l’acreditació de la representació en nom de l’entitat no caldrà que presentis aquest document).
  • Formulari de sol·licitud de subvenció per a inversions en material inventariable.

Finalment signa la instància amb els documents annexats i guarda’t una còpia com a comprobant del tràmit efectuat.

 

RECOMANACIÓ: Es recomana utilitzar el programari de visor de PDF Adobe Acrobat Reader  en les seves últimes versions per tal de poder aprofitar totes les funcionalitats correctament, com ara l'annex de documentació, càlculs automàtics, signatura electrònica i altres. 

 

  • Acreditació de la representació (recorda que si ja has presentat amb anterioritat l’acreditació de la representació en nom de l’entitat no caldrà que presentis aquest document).
  • Formulari de justificació de la subvenció.

Important:

En cas que les dades bancaries hagin estat modificades, després de la presentació de la sol·licitud de la subvenció, per tal de fer efectiu el pagament de la subvenció, caldrà que es comuniqui la modificació de dades bancàries a través del tràmit “TSE003 Alta o modificació de dades bancàries de creditors i proveïdors”.

RECOMANACIÓ: Es recomana utilitzar el programari de visor de PDF Adobe Acrobat Reader  en les seves últimes versions per tal de poder aprofitar totes les funcionalitats correctament, com ara l'annex de documentació, càlculs automàtics, signatura electrònica i altres. 

Documents relacionats:
Durant tot l'any.