Taxa per prestació de serveis enTaxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Consulteu els detalls de l’ordenança en el document adjunt:

OF13.-Cementiri

ca Català
X