Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena

ca Català
X