Oficina d’Atenció Ciutadana

L’OAC està integrada a l’Àrea d’Organització de l’Ajuntament, i és l’espai que centralitza tota la informació dels serveis i tràmits que s’impulsen des de l’Ajuntament, per a facilitar i simplificar la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament i la de concentrar tota l’atenció en una sola oficina municipal.

Oferim un servei d’assessorament personalitzat a través de la web, per a consultes, tràmits o qualsevol informació sobre totes les gestions municipals, amb compromís de resposta en 48 h hàbils:

oac@svc.cat

Dades de contacte:

Pl. de l’Ajuntament, 10
08295-Sant Vicenç de Castellet
Telèfon: 936930611
Fax: 936930610
oac@svc.cat

Horaris:

  • De dilluns a divendres, de 8:00 a 13h
  • Dimecres, de 16:00 a 19:00 h

Funcions Principals

-Informació de tots els tràmits i serveis municipals.
-Registre general d’entrades i sortides de l’Ajuntament.
-Tràmits relacionats amb el Padró municipal d’Habitants.
-Oficina de recaptació municipal (informació dels tributs, expedició de certificats, fraccionaments d’impostos, finestreta única, sol·licitud exempció beneficis fiscals, domiciliacions, plusvàlues…)
-Punt PIC (Punt d’informació cadastral)
-Informació i tràmits relacionats amb serveis educatius: matrícules, inscripcions, etc.
-Punt de recull d’incidències sobre la via pública (papereres, contenidors, enllumenat, carrers, etc.).
-Bústia de suggeriments.
-Matrimonis civils i registres de parelles de fet.
-Informació sobre les activitats de les setmanes dedicades a la cultura, joventut, gent gran, medi ambient, esport, de la dona…
-Expedició carnet de la piscina, temporada de bany.
-Expedició de tiquets dinar de la gent gran, passejades, sortides culturals…
-Entitat de registre IdCAT

Entitat de registre idCat

Podreu gestionar i obtenir el vostre idCAT per fer gestions amb l’Administració

Punt PIC

Punt d’informació Cadastral, a on podreu obtenir certificatsi tràmits cadastrals

SVC més endreçat

Ajuda’ns a mantenir el poble més endreçat, comunicant-nos les incidències que trobis a la via pública.

Gestió Tributària

Oferim asessorament en matèria tributària, exempcions, bonificacions, fraccionaments, etc.