RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

Els diferents residus que generem a les nostres cases, els hem de dipositar a cada un dels contenidors de recollida selectiva que trobem a la via pública:

 • contenidor blau: paper i cartró
 • contenidor groc: envasos de plàstic, llaunes, tetrabricks buits.
 • Contenidor marró: restes orgàniques de menjar o petites restes vegetals de poda
 • Contenidor verd: envasos de vidre
 • Contenidor gris: la fracció rebuig (que no es pot reciclar)
 • Contenidor de roba: hi podem dipositar roba vella i sabates, dins de bosses lligades.

 

DEIXALLERIA MUNICIPAL

Hi podem dur aquells residus que no podem llençar a cap dels contenidors que trobem a la via pública: Piles, fluorescents, bateries, pintures, dissolvents, productes de neteja, olis, vidre de portes i finestres, mobles, electrodomèstics, fustes, pneumàtics, ferralla, roba, sabates, runa en petites quantitats, …

Ubicació:

 1. Via Augusta (entre el C/Balmes i el C/Timbaler del Bruc)
  08295 Sant Vicenç de Castellet

Tel.93 833 35 04

Horaris:

Dilluns i dimecres, d’11 a 14 h
Dimarts i dijous, de 16 a 19.00 h
Divendres, d’11 a 17.00 h
Dissabte i diumenge, d’11 h a 14.30 h

Festius tancat

En cas de necessitat fora de l’horari d’obertura, podem dur els residus a qualsevol altra deixalleria de la comarca. Podeu consultar ubicacions i horaris aquí:  http://www.consorcidelbages.cat/ca/deixalleries/

 

DEIXALLERIA MÒBIL

Hi podem dur els mateixos residus que es porten a la deixalleria fixa, però que siguin de petit volum o aquells residus en petites quantitats (piles, olis, fluorescents, ferralla electrònica, etc..)

 

BONIFICACIÓ PER L’ÚS DE LA DEIXALLERIA FIXA I MÒBIL

D’acord amb l’Ordenança fiscal número 14, que regula la taxa per la prestació els serveis de residus municipals, els usuaris de la deixalleria es poden beneficiar de bonificacions en la taxa d’escombraries.

Podran gaudir d’una bonificació del 15% o 20% en la quota de la taxa els subjectes passius de la taxa que facin ús de la deixalleria per l’aportació de residus no reciclables mitjançant els contenidors existents a la via pública.

Per gaudir d’aquesta bonificació, caldrà haver realitzat un mínim de 12 aportacions de residus, les quals es podran acreditar amb la presentació de la tarja segellada per la deixalleria.

Cal presentar la sol·licitud acompanya de la tarja davant l’Ajuntament abans de l’1 d’abril de l’exercici sobre el qual s’aplicarà la bonificació.

En cas d’habitatges de lloguer, caldrà indicar-ho expressament a la sol·licitud.

Les condicions per obtenir un segell a la tarja (unitat d’aportació) són:

 • Els residus que s’han d’aportar a la deixalleria són tots aquells que es recullen en aquesta instal·lació, exceptuant els que disposen de recollida mitjançant contenidors a la via pública.
 • No es podran obtenir més de 6 segells, és a dir 6 unitats d’aportació, en un mateix dia
 • Es detallen les quantitats mínimes que cal aportar de determinats residus per considerar-los una aportació:
 • Residu

  Quantitat mínima/unitat aportació
  Cable elèctric 1m
  Càpsules de cafè 1 litre
  CD/DVD 10 unitats
  Olis 1 litre
  Piles 3 unitats

Aquest descompte també serveis en cas de dur residus a alguna de les altres deixalleries de la comarca.

 

RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS

Per concertar la recollida de residus voluminosos cal trucar al telèfon 900 10 28 09

Els residus objecte d’aquest servei són: Mobles, Electrodomèstics, Estufes, Cuines, Calderes, Matalassos, Somiers, Fustes, Ferralla, Portes i finestres, Persianes i Sanitaris

No està permès abandonar residus voluminosos a la via pública (encara que sigui al costat dels contenidors). Cal  concertar prèviament el servei de recollida al telèfon indicat