Campanyes de sensibilització ambiental

Amb l’objectiu de fomentar la coresponsabilitat ciutadana en la preservació i millora del nostre entorn, la regidoria de medi ambient porta a terme diferents campanyes divulgatives i de sensibilització ambiental.