Escola Bressol el Niu

rko logo
La nostra escola Bressol té els seus orígens a la Casa Cuna que, l’any 1929, es va crear per donar resposta a les demandes de les famílies treballadores de les moltes empreses tèxtils que existien al poble.

A l’any 1978 s’inaugura un nou edifici i s’integra dins la Xarxa de Guarderies Laborals dependents del Ministeri de Treball i l’Ajuntament.
Finalment al 2005 passa a ser Escola Bressol Municipal.L’Escola Bressol El Niu és un centre educatiu municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet que imparteix el primer cicle d’educació infantil, adreçat a infants d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys d’edat i a les seves famílies.

La tasca educativa a la nostra escola bressol està en mans d’un equip de professionals qualificades que, col·laborant amb les famílies dels infants, treballem perquè cada nen i cada nena desenvolupi plenament les seves capacitats, oferint-los els ajuts i els reptes que necessiten per aprendre i desenvolupar-se d’una manera harmònica.

REQUISITS D’ACCÉS:

Per ser admès o admesa a l’escola l’infant ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes. Si el centre encara té vacants, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes, sempre que hi hagi places.

L’equip educatiu està format per una tutora per aula, educadores de suport i educadores complementàries, en les franges de dormitori, i una directora.
L’escola compta també amb una administrativa, amb personal subaltern i de neteja.

Un dia a la setmana, els infants gaudeixen de sessions amb una mestra de l’Escola de Música. I un altre dia duen a terme activitats de Psicomotricitat amb una altra educadora especialista.

Contacte (telèfon i mail)

Direcció: Sara Ribalta.
C/Gran, 104 i C/ Mestre Massana, 8-10
(08295) Sant Vicenç de Castellet
Telèfon 93 833 04 62
svc.elniu@svc.cat

Equip directiu:

Direcció: Sara Ribalta.
Sotsdirecció: Núria Moratones.

Oferta Existent

L’escola està organitzada en grups d’edats diferents: el primer grup acull els nadons (més petits), el segon els caminants (mitjans) i el tercer és el d’infants més grans. Per tal de poder atendre’ls més acuradament la quantitat d’infants que hi ha a cada grup varia; al grup de grans hi ha més infants que al de petits o de mitjans.

  L’escola compta amb:
 • 8 places d’infants de menys d’un any d’edat: Lactants
 • 39 places d’infants d’un any d’edat: Caminants
 • 60 places de dos anys d’edat: Maternals

En funció de la demanda d’escolarització i l’oferta de places es pot donar el cas que agrupem alumnes de diferents nivells però d’edats similars

Serveis que presta

Menjador escolar

De 12.00 a 15.00 l’escola compta amb un Servei de Menjador.
Els alumnes de menys d’un any porten el seu menjar a l’escola, els alumnes més grans mengen els menús de l’escola.
L’escola disposa dels menús que ens serveix l’empresa de càtering La Magrana, que s’elaboren diàriament a la cuina de l’escola Puigsoler.
La utilització del servei de menjador és voluntària. Els alumnes que es queden a menjador es poden recollir a les 13.00h, quan acaben de dinar, a les 15.00h o a les 17.00.

Servei despertador

En horari de 8:00 a 9:00 h i de 8:30 a 9:00 h oferim el servei despertador, per conciliació familiar.
Aquest servei està disponible de setembre a juliol.

Model Educatiu

L’escola Bressol Municipal el Niu de Sant Vicenç de Castellet imparteix el primer cicle d’Educació Infantil, de caràcter no obligatori, adreçat a infants d’edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys.

La nostra escola bressol té com a eix l’infant competent, protagonista actiu i amb curiositat i desitjos d’aprendre; en aquest sentit s’ofereixen als infants un conjunt d’experiències educatives que promouen el desenvolupament i l’aprenentatge.

L’escola bressol s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora.

Participació de les famílies

El centre té previstos canals de relació per garantir el diàleg i la col·laboració amb les famílies i els educadors respecte a l’educació dels infants. Els canals van des del contacte diari en el moment de portar i recollir els infants fins a l’assistència a reunions i entrevistes individuals i la participació a l’AMPA i al Consell Escolar del centre.

Un entorn acollidor

Els espais de l’escola estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els infants hi puguin desenvolupar les capacitats afectives, cognitives i de relació.

La distribució i l’organització dels espais, tant interiors com a l’aire lliure, estan pensats per generar un entorn físic segur i acollidor, i una atmosfera càlida i alegre.

L’estructuració del temps afavoreix la vida en comú, alhora que garanteix el respecte al ritme individual, i permet establir relacions personals i col·lectives, en un ritme ordenat, tranquil, lliure i dinàmic.

La vida quotidiana

Donem valor educatiu a tots els moments i seqüències d’activitats a través de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant: higiene, menjar, descans, etc. En aquests moments els infants fan activitats de descoberta, experimentació, manipulació, construcció, moviment, representació, comunicació i convivència.

Un context socialitzador

Oferim atenció individualitzada i vida social de manera equilibrada. L’escola proporciona als infants la primera experiència de socialització fora del marc familiar. La convivència promou actituds de respecte i de responsabilitat envers els altres.

La diversitat com a valors

Es dona una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques i a la intervenció de les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten treballant conjuntament amb la psicòloga del centre i, si és necessari, amb altres centres especialitzats (CDIAP, …).

Espais

L’escola consta dels espais següents:

1 Aula per a nadons de 4 a 12 mesos.

Espai de joc confortable
Espai que possibilita el moviment
Espai per menjar
Espai per descansar
Espai per canvi i higiene
Espai per preparar aliments

 

3 Aules per a infants d’un a dos anys.

Espai de joc confortable
Espai on es pot jugar amb les qualitats dels objectes
Espai que estimula els jocs de relació
Espai que promou els jocs d’imitació
Espai que estimula el moviment i la descoberta
Espai per menjar en la mateixa aula
Espai per descansar
Espai de canvi i higiene

3 Aules per a infants de dos a tres anys.

Espai per promoure els jocs d’imitació i la iniciació al joc simbòlic
Espai on es pot jugar amb qualitats i les quantitats dels objectes
Espai per estimular els diferents llenguatges
Espai que estimula la descoberta d’un mateix
Espai per menjar en la mateixa aula
Espai per descansar
Espai de canvi i higiene

El pati

Considerem l’espai exterior com una oportunitat educativa, un espai de vida amb ambients de joc i aprenentatge:

 • Un espai de tranquil·litat
 • A l’estiu, amb una temperatura més suau
 • Per conviure amb una petita fauna, com formigues, marietes…
 • Amb més privacitat
 • Amb racons per amagar-se i crear el joc lliure i simbòlic
 • Amb un aire més net
 • Amb un espai més inclusiu

Sala d’usos múltiples.

És un espai comú de joc i activitats diverses que conté elements de joc motriu per les sessions de psicomotricitat, taules de llum quan es fan els espais de lliure circulació,… A més, s’utilitza com a espai de dormitori pels infants que es queden a dormir la migdiada.

La cuina

La cuina és l’espai on es guarda calent i es distribueix el menjar que ens arriba del servei càtering (La Magrana), que ens serveix diàriament un menú equilibrat i adequat a l’edat i a les necessitats alimentàries específiques de cada infant. Aquest menú s’elabora a la cuina de l’escola Puig Soler de Sant Vicenç de Castellet.

Espais de direcció i d’equip Educatiu

Direcció

La directora i la cap d’estudis lideren el projecte educatiu de l’escola bressol, un projecte compartit i consensuat. Consoliden la bona relació entre escola i família i impulsen la participació de la comunitat educativa.

Equip educatiu

Les educadores treballen en equip, es comprometen amb la innovació i es responsabilitzen de l’avaluació de la  pròpia pràctica educativa. També estableixen un marc de confiança mútua amb les famílies amb l’objectiu de garantir una acció educativa de qualitat.

Altres espais

Guardacotxets

Aquest espai facilita a les famílies poder deixar el cotxet durant l’estada de l’infant a l’escola bressol.

Bugaderia

A l’escola bressol es garanteixen unes condicions higièniques òptimes de tots i cadascun dels espais, com també dels materials i les joguines.

Projectes Educatius

Fem Música a l’escola bressol 

Els infants de l’escola gaudeixen un cop a la setmana d’una sessió de música realitzada per una especialista de l’escola de música de la nostra població (Míriam Diaz/Elisabeth Plans).

Objectius:

–          Iniciar la sensibilització musical en els més petits i enriquir d’aquesta manera, la seva experiència en relació a la música.

–          Experimentar amb els sons dels instruments, amb la seva pròpia veu i els moviments del seu cos, desenvolupant així la creativitat i la capacitat d’escolta.

 

L’hort dels avis

Amb la col·laboració de l’Esplai d’avis de la nostra població, podem dur a terme aquest projecte, que permet desplaçar-nos a l’Esplai i gaudir de la companyia dels avis i de la riquesa que ens ofereix el seu l’hort.

Objectius:

–          Experimentar amb les llavors, la terra, l’aigua, la cuina, el estris de cuina i amb els productes que recullen de l’horta.

–          Observar com són les llavors, plantar-les, veure els canvis que fan a l’hort fins que les cullen i les porten a la cuina de l’escola per fer una bona amanida.

–          Fer partícips als avis en el desenvolupament i aprenentatge dels nostres infants.

 

La Psicomotricitat

Un cop per setmana els infants gaudeixen de les sessions motrius amb l’especialista de psicomotricitat (Marga Llovet).

Objectiu: Afavorir les destreses motrius dels alumnes segons les seves possibilitats i limitacions.

Cap al segon trimestre ens desplacem al Pavelló Municipal, on trobem una sala molt àmplia i que compta amb molt material, la qual ens ofereix noves possibilitats d’experimentació a nivell motriu.

La Marga Llovet, que treballa com a mestra d’educació física al Pavelló Municipal de Sant Vicenç, ens continua preparant  les propostes.

  

Anem a la Biblioteca

 A partir del segon trimestre, els infants van a veure un parell de vegades  la biblioteca del poble, on la bibliotecària els hi explica contes ajudant-se de diversos suports visuals que són d’especial interès pels nens i nenes.

Objectiu:Interioritzar i despertar la curiositat per l’hàbit lector als més menuts visitant la Biblioteca municipal.

 

Maletes viatgeres

La biblioteca Municipal ens prepara unes maletes viatgeres amb contes diversos adequats per a cada edat, per tal que cada família es pugui endur una a casa durant una setmana o quinze dies.

Objectiu: Iniciar des de l’àmbit familiar l’hàbit lector en les primeres edats.

 

Coneixem els comerços del nostre entorn més proper

A partir de l’experiència amb els racons de joc simbòlics que tenim a les aules, ens desplacem a diferents comerços propers a l’escola com són la fruiteria, la perruqueria i el dentista. Amb aquest projecte tenim l’oportunitat de viure de ben a prop diferents realitats significatives pels infants. I gràcies a l’acompanyament dels avis voluntaris de l’esplai es pot fer possible.

Objectius: Conèixer i descobrir el món que ens envolta i l’entorn més proper.

 

Formació constant

L’equip educatiu està obert a la innovació pedagògica mitjançant cursos de formació continuats. (formació de patis, procés de familiarització i adaptació a l’escola, espais de lliure circulació,…)

Anuncis Oficials

Anunci NIU 19-20“Data de publicació 17/04/2019”

El Blog del Niu.

“En manteniment”

 

Menjador escolar

Servei despertador

En horari de 8:00 a 9:00 h i de 8:30 a 9:00 h oferim el servei despertador, per conciliació familiar.
Aquest servei està disponible de setembre a juliol.