Cementiri Municipal.

El Cementiri Municipal és un servei públic que està subjecte a l’autoritat municipal a la que correspon la seva administració, direcció i cura, excepte en allò que sigui competència pròpia d’altres autoritats i organismes.

Serveis que presta

Servei de manteniment a disposició de les persones que puguin necessitar alguna consulta o algun servei en horari dimarts i dijous, de 9 a 13:30h  i de 15 a 17h. També es gestionen els canvis de nom dels nínxols, a les oficines municipals, en horari de 8.00 a 14:00 h.

Horaris i informació rellevant

Les instal·lacions del cementiri estan obertes de dilluns a diumenge, de 8 del matí a 5 de la tarda amb porta d’obertura i tancament automàtic.
Per qualsevol incidència contacteu amb la Policia Local al telèfon 93 693 06 12.