Sant Vicenç de Castellet arranja el camí de Can Xesc

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha finalitzat els treballs de millora del camí de Can Xesc durant els darrers dies. L’actuació ha consistit a formigonar tres trams del camí que uneix l’itinerari del Serrat de la Beguda amb el camí del Clot del Tufau. Els operaris han actuat als trams de major pendent que, de manera periòdica, requerien actuacions de manteniment per corregir les formacions de sots i bassals en episodis de pluja.

 

El paviment col·locat permetrà una major estabilització del terreny i no haver-hi d’actuar de manera contínua.

ca Català
X