Reguladora de la taxa per la utilització de l’espai destinat a viver d’empreses i a “coworking” en el centre “espai impuls” corresponent a l’immoble “llegat bach” de Sant Vicenç de Castellet

ca Català
X