Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Volant de convivència-[12]

Descripció del tràmit

Document que emet l’Ajuntament i que acredita el número de persones que viuen en un domicili tal i com consta actualment en el Padró Municipal d’Habitants.

Per la majoria de tràmits amb altres administracions (renovació de DNI, passaport, permís de conduir, seguretat social, hisenda, empreses proveïdores de serveis d’aigua, electricitat, gas, telèfon, alguns tràmits d’estrangeria, etc.) és suficient amb la presentació d’un volant.

Si el que necessita és una acreditació fefaent, com a prova davant qualsevol procés administratiu o judicial, ha de sol·licitar una certificació de la convivència habitual, individual i col·lectiva.

Qui ho pot sol·licitar

  • Tots els ciutadans i ciutadanes, majors de 18 anys, que estiguin empadronats a la població.
  • Un representant amb autorització signada per la persona i còpia del DNI de la persona que vol aconseguir el volant d’empadronament

Documentació necessària

  • Formulari sol·licitud.
  • DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg de l’interessat/da
  • Autorització signada per l’interessat/da (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant.
  • DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg del/la representant (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant)

On es pot fer el procediment

Presencialment: 
En l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Plaça Ajuntament núm. 10

Electrònicament: 
Si trieu el tràmit electrònic haureu de disposar de certificat digital de signatura electrònica. El tràmit electrònic es pot fer des de qualsevol màquina que tingui connexió a internet i en el qual hagueu instal•lat el vostre certificat digital.

Com es pot fer el procediment

Presencialment 
Presentar las sol·licitud i la documentació necessària a l’OAC per tal us registrin la sol·licitud i emetin el volant.

Electrònicament:

Entreu a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i accediu al catàleg de tràmits. Recordeu que per a fer aquest tràmit necessitareu el DNI electrònic o un certificat digital vàlid. Cliqueu en la pestanya Tramitar que es troba en aquesta mateixa fitxa tot emplenant els camps dels diferents formularis. Adjunteu la documentació necessària i llegiu-vos amb atenció els avisos legals.

Editeu la sol·licitud i comproveu que les dades que ho consten abans de signar electrònicament el document siguin correctes. Registreu-la i guardeu-vos una còpia com a comprovant en el vostre ordinador.

En un termini màxim de 24 hores rebreu el volant pel mitjà i en l’adreça que hagueu triat en el moment de tramitar la sol·licitud.

Preu

Presencial: 1€
Electrònic: gratuït.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica

Tramitar

Fes click aquí per poder tramitar la fitxa tècnica