Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Suggeriments

Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet a la ciutadania poder comunicar a l’Ajuntament una queixa o una proposta de millora en relació a la ciutat o als serveis prestats per l’Ajuntament.

Les queixes no tindran en cap cas la qualificació de recurs administratiu, ni la seva interposició paralitzarà els terminis establerts per la normativa vigent. En aquest sentit, la presentació d’una queixa no pot condicionar l’exercici de les accions o els drets restants que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir els que hi figurin com a interessats.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona major d’edat.

Documentació necessària

Aquest tràmit permet a la ciutadania poder comunicar a l’Ajuntament una queixa o una proposta de millora en relació a la ciutat o als serveis prestats per l’Ajuntament.

Les queixes no tindran en cap cas la qualificació de recurs administratiu, ni la seva interposició paralitzarà els terminis establerts per la normativa vigent. En aquest sentit, la presentació d’una queixa no pot condicionar l’exercici de les accions o els drets restants que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercir els que hi figurin com a interessats.

On es pot fer el procediment

Presencialment:

En l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Plaça Ajuntament, núm. 10.

electrònicament:

Si trieu el tràmit electrònic haureu de disposar de certificat digital de signatura electrònica. El tràmit electrònic es pot fer:

a) Des de qualsevol màquina que tingui connexió a internet i en el qual hagueu instal·lat el vostre certificat digital.

b) Per correu postal:

A l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet,

Plaça Ajuntament, núm. 10.

08295 Sant Vicenç de Castellet

Com es pot fer el procediment

Podeu utilitzar qualsevol de les següents formes de sol·licitar-ho, però tenint en compte que si el tràmit és electrònic heu de disposar de certificat digital de signatura electrònica

Presencialment.

Presentar la sol·licitud i la documentació necessària a l’OAC per tal us registrin la sol·licitud i iniciïn la tramitació del procediment.

Electrònicament.

Entreu a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i accediu al catàleg de tràmits.

Cliqueu a la pestanya Tramitar que es troba en aquesta mateixa fitxa i seguiu els passos que us marca tot emplenant els camps dels diferents formularis. Adjunteu la documentació necessària i llegiu-vos l’avís legal.

Editeu la sol·licitud i comproveu que les dades que hi consten abans de signar el document siguin correctes. Registreu-la i guardeu-vos una còpia com a comprovant en el vostre ordinador.

Preu

Gratuït.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica

Tramitar

Fes click aquí per poder tramitar la fitxa tècnica