Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Sol·licitud matrimoni civil-[4]

Descripció del tràmit

Celebració d’un matrimoni civil a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Aquest acte es celebrarà davant de l’alcalde, o regidor/a de la corporació municipal en que delegui, el primer divendres i el tercer dissabte de cada mes (excepte els mesos de juliol i agost).

Per poder celebrar el casament és indispensable presentar a l’OAC, abans de la data prevista de la cerimònia, el comprovant de que l’expedient de casament civil ha esta finalitzat per part del Jutjat.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona major d’edat o emancipada legalment, interessada en celebrar la cerimònia de matrimoni civil a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. És necessari que, al menys, una de les dues persones contraents estigui empadronada a Sant Vicenç de Castellet.

Documentació necessària

  • Formulari de sol·licitud
  • DNI, NIF, NIE de les dues persones que volen realitzar el matrimoni civil
  • DNI, NIF, NIE de les dues persones que faran de testimonis
  • Document acreditatiu (resguard), emès pel Jutjat de Pau, conforme l’expedient de casament civil ha estat iniciat (com a mínim). Recordeu que per poder realitzar el casament, abans de la celebració s’haurà de presentar comprovant de finalització de l’expedient de matrimoni civil per part del Jutjat on ho heu tramitat.

On es pot fer el procediment

Presencial: 
Oficina d’Atenció Ciutadana,
Plaça Ajuntament, núm. 10
Tel 93 693 06 11
Horari:
De 8 a 14, de dilluns a divendres
De 16 a 19, dilluns i dimecres (excepte els mesos de juliol i agost)

Electrònic: 

Podeu fer-ho des de qualsevol màquina que tingui connexió a Internet i en el qual hagueu instal·lat el vostre certificat digital.

Com es pot fer el procediment

Presencialment:
Presentar la sol·licitud i la documentació necessària a l’OAC.

Electrònicament:
Entreu a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i accediu al catàleg de tràmits.
Cliqueu en “Sol·licitud de matrimoni civil” i seguiu els passos que us marca el tràmit, tot emplenant els camps del diferents formularis. Adjunteu la documentació necessària i llegiu-vos amb atenció els avisos legals.

Preu

Ordenances fiscals 2020: l’Ordenança Fiscal Núm. 6, Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius i serveis interns:

  • Ocupació d’instal·lacions municipals: Saló de Sessions per casaments i similars 150,00€
  • Ocupació d’instal·lacions municipals: Saló de Sessions per casaments i similar per empadronats a Sant Vicenç de Castellet (com a mínim 1) 50,00€
  • Ocupació d’instal·lacions municipals: Sala de Juntes per casaments i similars 100,00€
  • Ocupació d’instal·lacions municipals: Sala de Juntes per casaments i similars per empadronats a Sant Vicenç de Castellet (com a mínim 1) 30,00€

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica

Tramitar

Fes click aquí per poder tramitar la fitxa tècnica