Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Modificacions de dades fiscals – canvis de domicili

Descripció del tràmit

Si detecteu una errada en l’adreça que apareix en un document de pagament que heu rebut, podeu sol·licitar la seva rectificació a l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona [ORGT].

Els tràmits referents a la modificació de l’adreça fiscal competent a l’Organisme Autònom de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, i no se subsumeixen dins les competències contemplades a l’article 25 de la Llei 7/1985 i la normativa que la desplega.

Per a més informació consulteu la web de l’ORGT.

Qui ho pot sol·licitar

 • La persona titular del document de pagament que vol corregir l’errada.
 • Un representant degudament autoritzat.
 • En cas de persones jurídiques, un representant legal de dita entitat acreditat com a tal.

Documentació necessària

 • formulari de sol·licitud
 • DNI (original i còpia) de la persona interessada
 • En cas de que la sol·licitud la presenti un representant, caldrà el DNI /NIF de l’interessat i també el de la persona autoritzada
 • Certificat de residència
 • En cas d’actuar com a representant d’una entitat jurídica caldrà aportar còpia de l’escriptura de poders o document públic assimilable
 • En cas de comunitat de propietaris caldrà aportar còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari- administrador
 • En cas d’altres entitats s’haurà d’adjuntar còpia del document de constitució o estatuts de l’entitat.

On es pot fer el procediment

Presencialment:
En qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana de l ‘ORGT

En l’Oficina d’Atencio Ciutadana de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Plaça Ajuntament, núm. 10, 08295 de Sant Vicenç de Castellet.
Electrònic:
A la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Com es pot fer el procediment

Podeu utilitzar qualsevol de les següents formes de sol·licitar-ho, però tenint en compte que si el tràmit és electrònic heu de disposar de certificat digital de signatura electrònica, tal i com us indiquen en la pàgina web de l’ORGT.

Presencialment

En qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana de l’ORGT.

Si sou ciutadà de Sant Vicenç de Castellet podeu accedir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, Plaça Ajuntament núm. 10, 08295 de Sant Vicenç de Castellet.

Tràmit electrònic:

Cliqueu l’enllaç per a entrar en la web de l’ORGT de la Diputació de Barcelona i accedir al tràmit, tot seguint les indicacions que us detallen. Un cop enviat el formulari, rebreu un correu electrònic confirmant que l’ORGT ha rebut la vostra sol·licitud. Dies després, i un cop efectuades les comprovacions pertinents, rebreu per correu postal el certificat del pagament sol·licitat. Aquest certificat es trametrà a l’adreça fiscal que consta a l’ORGT.

Preu

Gratuït.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica

Tramitar

Fes click aquí per poder tramitar la fitxa tècnica

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Instància genérica-[1]

Descripció del tràmit

Aquest tràmit permet la presentació d’una instància o l’aportació de documentació a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Podeu fer servir aquest tràmit genèric de presentació d’instàncies quan no existeixi un tràmit específic per a la gestió que voleu realitzar en el catàleg de tràmits.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona major d’edat.

Documentació necessària

 • Formulari de sol•licitud.
 • DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg de l’interessat/da.
 • Autorització signada per l’interessat/da (en cas que la sol•licitud la presenti el/la seu/va representant)
 • DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg del/la representant (en cas que la sol•licitud la presenti el/la seu/va representant)

On es pot fer el procediment

Presencialment: 
En l’Oficina d’Atenció Ciutadana, Plaça Ajuntament núm. 10

Electrònicament: 
Si trieu el tràmit electrònic haureu de disposar de certificat digital de signatura electrònica. El tràmit electrònic es pot fer:

a) Des de qualsevol màquina que tingui connexió a internet i en el qual hagueu instal•lat el vostre certificat digital.
b) Utilitzant el nou servei d’oficina virtual d’administració electrònica [Aul@SVC] on a més de fer servir els punts d’accés als tràmits electrònics de l’Ajuntament podreu utilitzar una tutoria personalitzada durant el procés de tramitació.

Com es pot fer el procediment

Podeu utilitzar qualsevol de les següents formes de sol•licitar-ho, però tenint en compte que si el tràmit és electrònic heu de disposar de certificat digital de signatura electrònica
Presencialment:
Presentar la sol•licitud i la documentació necessària a l’OAC per tal us registrin la sol•licitud i iniciïn la tramitació del procediment.

Electrònicament:
Entreu a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i accediu al catàleg de tràmits.

Cliqueu a la pestanya Tramitar que es troba en aquesta mateixa fitxa i seguiu els passos que us marca tot emplenant els camps dels diferents formularis. Adjunteu la documentació necessària i llegiu-vos l’avís legal.

Editeu la sol•licitud i comproveu que les dades que hi consten abans de signar el document siguin correctes. Registreu-la i guardeu-vos una còpia com a comprovant en el vostre ordinador.

Preu

Gratuït.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica

Tramitar

Fes click aquí per poder tramitar la fitxa tècnica