Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Domiciació d’impostos i taxes

Descripció del tràmit

Domiciliar un tribut és donar una ordre de càrrec en compte que s’aplicarà periòdicament en el pagament dels seus tributs a l’Organisme Autònom de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona [ORGT].

Els tràmits referents a la domiciliació de tributs competent a l’Organisme Autònom de Gestió Tributaria, i no se subsumeixen dins les competències contemplades a l’article 25 de la Llei 7/1985 i la normativa que la desplega.

Per a més visiteu la pàgina web de l’ORGT

Qui ho pot sol·licitar

La persona contribuent interessada en domiciliar un o més dels seus tributs.

Documentació necessària

  • Imprès/ formulari de sol·licitud.
  • Document Nacional d’Identitat.

On es pot fer el procediment

Presencial:
En qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana de l’ ORGT.

En l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, Plaça Ajuntament, núm. 10,08295 de Sant Vicenç de Castellet.

Electrònic:
A la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Com es pot fer el procediment

Podeu utilitzar qualsevol de les següents formes de sol·licitar-ho, però tenint en compte que si el tràmit és electrònic heu de disposar de certificat digital de signatura electrònica, tal i com us indiquen en la pàgina web de l’ORGT.

Presencialment:

En qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana de l’ORGT.

Si sou ciutadà de Sant Vicenç de Castellet podeu accedir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, Plaça Ajuntament, núm. 10. 08295 de Sant Vicenç de Castellet.

Tramit electrònic:
Cliqueu l’enllaç per a entrar en la web de l’ORGT de la Diputació de Barcelona i accedir al tràmit, tot seguint les instruccions que us detallen. Un cop enviat el formulari, rebreu un correu electrònic confirmant que l’ORGT ha rebut la vostra sol·licitud. Dies després, i un cop efectuades les comprovacions pertinents, rebreu per correu postal el certificat del pagament sol·licitat. Aquest certificat es trametrà a l’adreça fiscal que consta a l’ORGT.

Preu

Gratuït.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica

Tramitar

Fes click aquí per poder tramitar la fitxa tècnica