Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Volant de residència

Descripció del tràmit

Document que emet l’Ajuntament i que informa sobre les dades d’una persona, tal i com consta actualment en el Padró Municipal d’Habitants.

Per la majoria de tràmits amb altres administracions (renovació de DNI, passaport, permís de conduir, seguretat social, hisenda, empreses proveïdores de serveis d’aigua, electricitat, gas, telèfon, alguns tràmits d’estrangeria, etc.) és suficient amb la presentació d’un volant.

Si el que necessita és una acreditació fefaent, com a prova davant qualsevol procés administratiu o judicial, haurà de sol·licitar una certificació de la residència habitual, individual o col·lectiva.

Qui ho pot sol·licitar

Tots els ciutadans i ciutadanes, majors de 18 anys, que estiguin empadronats a la població
Un representant amb autorització signada per la persona i còpia del DNI de la persona que vol aconseguir el
volant d’empadronament (només presencial)

Documentació necessària

Formulari de sol·licitud

DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg de l’interessat/da
Autorització signada per l’interessat/da (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant)
DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg del/la representant (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant)

On es pot fer el procediment

Presencial:

Oficina d’Atenció Ciutadana, Plaça Ajuntament, núm. 10

Com es pot fer el procediment

Presencialment:

Presentar la sol·licitud i la documentació necessària a l’OAC per tal us registrin la sol·licitud i emetin el volant.

Preu

1€

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica

ca Català
X