Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Certificat de referència cadastral

Descripció del tràmit

Aquest tràmit acredita la referència cadastral d’un bé immoble, sigui de naturalesa rústega o urbana, i s’emet des de la Seu Electrònica de la Direcció General del Cadastre (SEC).

El Punt d’Informació Cadastral de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet (PIC), és un servei creat amb l’objectiu d’apropar i facilitar la gestió cadastral vers la ciutadania, autoritzat per la Direcció General de Cadastre. Des del PIC, podrem tramitar-li qualsevol certificat cadastral referent als seus immobles, estiguin o ubicats a Catalunya o a qualsevol altra part de l’Estat espanyol, a excepció del País Basc i Navarra.

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona contribuent interessada, propietària d’un o més immobles en l’Estat espanyol.
Un representant, degudament autoritzat per la persona interessada mitjançant poders notarials corresponents o omplint el següent model d’autorització. Tanmateix, la persona representant haurà de presentar el DNI o el NIF.

Documentació necessària

  • Formulari de sol·licitud.
  • DNI, NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg de l’interessat/da.
  • Documents d’identificació de la finca: ubicació, rebut IBI etc.
  • Autorització signada per l’interessat/da (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant)
  • DNI,NIF, NIE, permís de residència, passaport o document anàleg del/la representant (en cas que la sol·licitud la presenti el/la seu/va representant)

On es pot fer el procediment

Presencial:
Al Punt d’Informació Cadastral, situat en l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, Plaça Ajuntament, núm. 10.

Electrònic:

Si trieu el tràmit electrònic haureu de disposar de certificat digital de signatura electrònica. El tràmit electrònic es pot fer:

a) Des de qualsevol màquina que tingui connexió a internet i en el qual hagueu instal·lat el vostre certificat digital.

Com es pot fer el procediment

Podeu utilitzar qualsevol de les següents formes de sol·licitar-ho, però tenint en compte que si el tràmit és electrònic heu de disposar de certificat digital de signatura electrònica

Presencialment:
Presentar la sol·licitud i la documentació necessària a l’OAC per tal us registrin la sol·licitud i iniciïn la tramitació del procediment.

Electrònicament:
Entreu a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i accediu al catàleg de tràmits.

Cliqueu a la pestanya Tramitar que es troba en aquesta mateixa fitxa i seguiu els passos que us marca tot emplenant els camps dels diferents formularis. Adjunteu la documentació necessària i llegiu-vos l’avís legal.

Editeu la sol·licitud i comproveu que les dades que hi consten abans de signar el document siguin correctes. Registreu-la i guardeu-vos una còpia com a comprovant en el vostre ordinador.

Preu

Gratuït.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica

Tramitar

Fes click aquí per poder tramitar la fitxa tècnica