Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Certificat de pagament de tributs

Descripció del tràmit

Si heu d’acreditar el pagament d’un tribut i heu perdut el rebut de l’import ja pagat, podeu sol·licitar un certificat del pagament realitzat en la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona [ORGT].

Els tràmits referents al certificat de pagament de tributs pagats competent a l’Organisme Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona [ORGT], i no se subsumeixen dins les competències contemplades a l’ article 25 de la Llei 7/1985 i Ia normativa que la desplega.

Per a més informació visiteu la pàgina web de l’ORGT.

Qui ho pot sol·licitar

La persona contribuent interessada.

Documentació necessària

  • Imprès/ formulari de sol·licitud.
  • Document Nacional d’Identitat.

On es pot fer el procediment

Presencial
En qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana de l’ORGT.

En l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, Plaça Ajuntament, núm. 10, 08295 de Sant Vicenç de Castellet.

Electrònic
En la pàgina web de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Com es pot fer el procediment

Podeu utilitzar qualsevol de les següents formes de sol·licitar-ho, però tenint en compte que si el tràmit és electrònic heu de disposar de certificat digital de signatura electrònica, tal i com us indiquen en la pàgina web de l’ORGT.

Presencial:

  • En qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana de l’ORGT.
  • Si sou ciutadà de Sant Vicenç de Castellet podeu accedir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, Plaça Ajuntament, núm. 10 , 08295 de Sant Vicenç de Castellet.

Tràmit electrònic:

Cliqueu l’enllaç per a entrar en la web de l’ORGT de la Diputació de Barcelona i accedir al tràmit, tot seguint les indicacions que us detallen. Un cop enviat el formulari, rebreu un correu electrònic confirmant que l’ORGT ha rebut la vostra sol·licitud. Dies desprès, i un efectuades les comprovacions pertinents, rebreu per correu postal el certificat del pagament sol·licitat. Aquest certificat es trametrà a l’adreça fiscal que consta a l’ORGT.

Preu

Gratuït.

Carpeta Ciutadàna

Consulta l’estat dels teus tramits o accedeix a la documentació presentada.

Imprimir

Fes click aquí per imprimir o guardar en PDF la fitxa técnica

Tramitar

Fes click aquí per poder tramitar la fitxa tècnica