Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tràmits de la categoria ‘Població i eleccions’

Volant de residència
Document que emet l’Ajuntament i que informa sobre les dades d’una persona, tal i com consta actualment en el Padró Municipal d’Habitants.
Sol·licitud cita amb càrrec electe-[2]
Volant de convivència-[12]
Document que emet l’Ajuntament i que acredita el número de persones que viuen en un domicili tal i com consta actualment en el Padró Municipal d’Habitants.
Sol·licitud matrimoni civil-[4]
Celebració d’un matrimoni civil a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Modificació al PMH per canvi de domicili-[16]
Modificació individual de dades en el Padró d’Habitants com a conseqüència d’una variació de domicili dins el mateix municipi
Certificat de residència-[13]
Document que acredita les dades padronals d’una persona, d’acord amb les dades actuals del Padró Municipal d’Habitants.
Certificat de convivència-[14]
Document que acredita el número de persones que viuen en un domicili, d’acord amb les dades actuals del Padró Municipal d’Habitant.
Baixa registre d’unions civils-[6]
Consisteix en oficialitzar l’escissió d’un vincle d’estabilitat i convivència entre una parella.
Alta individual al PMH-[15]
Tota persona que viu a l’Estat espanyol té l’obligació d’inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants del municipi.