Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tràmits de la categoria ‘Informació i gestió de tributs’

Sol·licitud d’ajornament o fraccionament
Sol·licitud per poder pagar de forma fraccionada o ajornada, els deutes pendents del contribuent.
Sol·licitud bonificació taxa escombraries
És una bonificació de la taxa d’escombraries particulars per a vivendes habitades per persones jubilades majors de 60 anys.
Modificacions de dades fiscals – canvis de domicili
Si detecteu una errada en l’adreça que apareix en un document de pagament que heu rebut.
Duplicat de rebuts
Per a poder pagar un tribut cal disposar del document de pagament corresponent.
Domiciliació d’impostos i taxes
Domiciliar un tribut és donar una ordre de càrrec en compte que s’aplicarà periòdicament en el pagament dels seus tributs al ORGT.
Certificat de titularitat de bens fiscals
Aquest tràmit permet la presentació d’una instància o l’aportació de documentació a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Certificat de referència cadastral
Aquest tràmit acredita la referència cadastral d’un bé immoble, sigui de naturalesa rústega o urbana.
Certificat de pagament de tributs
Si heu d’acreditar el pagament d’un tribut i heu perdut el rebut de l’import ja pagat.
Autoliquidació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana IIVTNU (abans Plusvàlua)
Pagament de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.