Factura Electrònica

Informació sobre la presentació de factures electròniques e-FACT davant l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

  • codis INE10 = 0826280001
  • codis DIR = L01082628

La facturació electrònica consisteix en la tramitació de les factures o documents entre emissor i receptor per mitjans electrònics i telemàtics, signats digitalment amb certificats reconeguts, que tenen la mateixa validesa legal que les factures emeses en paper. La llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic regula l’ús de la factura electrònica en el sector públic, i determina l’obligatorietat de presentació de factura electrònica davant els organismes públics a partir del 15 de gener de 2015. En aquest sentit, tots aquells proveïdors de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet que compleixen els requisits marcats per la llei abans esmentada, només poden presentar les factures en format electrònic. La resta de proveïdors, sempre i quan les factures no excedeixin de 5.000,00 euros, podran estriar entre presentar les seves factures electrònicament o continuar amb el sistema tradicional, fins que la llei no inclogui l’obligatorietat del format electrònic també en el cas de factures menors a 5.0000 euros.

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és el format facturaee definit pel Govern Central, segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

Lliurar factura electrònica

Factura-e

Portal de Factura electrónic del Ministeri d’Hicenda

Portal de suport de l’e-Fact