Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tràmits de la categoria ‘Cultura i participació’

Sol·licitud de subvencions d’activitats culturals
Tràmit anual mitjançant el qual les entitats o associacions culturals,sense ànim de lucre, que estan domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, poden demanar un ajut econòmic per a desenvolupar activitats culturals.
Registre d’entitats (Altes i modificacions)
És un tràmit obligatori que han de fer les entitats del municipi si aquestes volen participar en consells municipals.