Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Tràmits de la categoria ‘Acció social’

Sol·licitud d’Ajut Social
Aquest tràmit permet la presentació d’una sol.licitud d’Ajut Social de caràcter extraordinari per fer front al pagament de lloguers, factures de diferents serveis bàsics com aigua, llum, gas, etc…
Títol de familia monoparental
El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions.
Títol de família nombrosa
El títol de família nombrosa és un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i que reporta diversos beneficis en tot l’Estat.
Targeta d’aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
Tràmit necessari per a l’obtenció d’una targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució.
Sol·licitud de teleassistència
Sol·licitud del servei de teleassistència mitjançant un dispositiu informàtic en el domicili de la persona interessada.
Sol·licitud de subvencions per activitats d’acció social
Tràmit anual mitjançant el qual les entitats o associacions, sense ànim de lucre, que estan domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’ Entitats, poden demanar un ajut econòmic per a desenvolupar activitats d’acció social.
Sol·licitud de servei d’atenció domiciliària
Consisteix en un conjunt de tasques i prestacions de serveis adreçats a l’atenció de les necessitats domèstiques i als serveis relacionats amb l’atenció personal en les activitats de la vida diària; no inclou tasques domèstiques.
Sol·licitud d’informe d’arrelament social
Sol·licitud d’informe presentat per la persona estrangera no comunitària, major d’edat.
Renovació títol família nombrosa
Aquest tràmit permet renovar el carnet de família nombrosa, que acredita la condició de família nombrosa i atorga diversos beneficis en l’àmbit de l’Estat