Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Instància genèrica-[1]
Formulari normalitzat que es pot utilitzar per a presentar qualsevol demanda o comunicat d’àmbit genèric a l’Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic en el catàleg de tràmits
Preinscripció Escola Bressol
La sol·licitud de preinscripció es formalitza, dins els períodes indicats, en l’imprès que es troba a disposició dels sol·licitants.
Sol·licitud cita amb càrrec electe-[2]
És el tràmit per a demanar audiència, reunió o entrevista amb els càrrecs polítics.
Sol·licitud d'us dequipaments municipals per entitats-84
Gestionar la cessió i ús dels equipaments culturals de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Sol·licitud matrimoni civil-[4]
Celebració d'un matrimoni civil a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Suggeriments-[3]
Presentar una queixa o una proposta de millora en relació a la ciutat o als serveis prestats per l'Ajuntament.

Temàtic

Població i eleccions
Medi ambient
Promoció econòmica, ocupació i formació
Acció social
Informació i gestió de tributs
Informació i documentació municipal
Urbanisme, habitatge i obres
Via pública
Cultura i participació
Educació, esports i lleure
Sanitat i consum
Inscripció d’Activitats
Drets ARCO
Validador de Documents
Ajuts COVID-19 (Reiniciem SVC)