OFICIAL DE MANTENIMENT (2 places)

BASES I CONVOCATORIA

ANUNCI-convocatoria Data de publicació (30/05/2019)

BASES-publicades-BOPB Data de publicació (30/05/2019)

ACTA RESULTATS

Acta constitució tribunal qualificador Data de publicació 12-9-19

Acta resultats prova teòrica Data de publicació 12-9-19

Acta resultats prova pràctica Data de publicació 12-9-19

Acta resultats mèrits Data de publicació 13-9-19

Acta resultats finals Data de publicació 13-9-19