COMISSIÓ DE SERVEIS PER CAP DE RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT