Consultar a través de l’enllaç les FARMÀCIES DE GUÀRDIA 2020.

TELÈFONS D’INTERÈS

Emergències 112
Ajuntament 936930611
Policia Local 936930612
CAP Sant Vicenç 938335224
Biblioteca 938330856
Pavelló esportiu 938331418
Serveis socials 936930620
Escola Bressol El Niu 938330462
Escola Municipal de Música 938332244
Escola Sant Vicenç 938330565
Escola Puigsoler 938332244
Escola FEDAC Sant Vicenç 938330305
IES/Institut Castellet 938330751
Escola Montserrat 938331259
Deixalleria municipal 938333504
Cementiri municipal 936930611
Castellet Ràdio 930166047
Residència 938331426
Acciona, servei d’aigua potable 931938224
Farmàcia Estrella Fígols 938331405
Farmàcia Montserrat Torras 938331673
Farmacia Rosa Gimferrer 938330255
Farmàcia Isabel Molina 938330611
Taxi Sílvia Tardà 656364772
Taxi Bugatell Brosa 609332023
Taxi Javier Heredia 689762151
Taxi Xavier Prat 653614353
Althaia Manresa 938759300