Aprovació inicial del projecte executiu per a la millora i la modernització dels polígons industrials

El ple de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat inicialment el projecte executiu per a la millora i la modernització dels diferents polígons industrials del municipi. El document es composa de memòria, estudi de seguretat i salut, control de qualitat, gestió de residus, plecs de condicions, pressupost i plànols, valorat amb un pressupost d’execució material de 248.404,58 euros (IVA inclòs). Consulteu-ne tots els detalls als enllaços següents:

 

Projecte executiu

 

Anunci aprovació inicial

ca Català
X