OFICINA DEL CONSUMIDOR

A SVC comptem amb la visita periòdica de l’Oficina mòbil del Consumidor, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, des d’on s’atenen, de forma gratuïta i personalitzada, les vostres consultes i s’ofereix informació i assessorament sobre temes de consum: assegurances, serveis bancaris, serveis a domicili, serveis turístics, habitatge, subministraments bàsics, etc.

La previsió d’assistència de l’oficina mòbil de Consum és la següent:

19 de gener
16 de febrer
2 de març
20 d’abril
18 de maig
15 de juny
10 d’agost
21 de setembre
19 d’octubre
16 de novembre