Factura Electrònica

Informació sobre la presentació de factures electròniques e-FACT davant l’Ajuntament de sant Vicenç de Castellet

codis INE10 = 0826280001
codis DIR3 = L01082628

La facturació electrònica consisteix en la tramitació de les factures o documents entre emissor i receptor per mitjans electrònics i telemàtics, signats digitalment amb certificats reconeguts, que tenen la mateixa validesa legal que les factures emeses en paper. La llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic regula l'ús de la factura electrònica en el sector públic, i determina l’obligatorietat de presentació de factura electrònica davant els organismes públics a partir del 15 de gener de 2015. En aquest sentit, tots aquells proveïdors de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet que compleixen els requisits marcats per la llei abans esmentada, només poden presentar les factures en format electrònic. La resta de proveïdors, sempre i quan les factures no excedeixin de 5.000,00 euros, podran estriar entre presentar les seves factures electrònicament o continuar amb el sistema tradicional, fins que la llei no inclogui l’obligatorietat del format electrònic també en el cas de factures menors a 5.0000 euros.

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és el format facturaee definit pel Govern Central, segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

 

Atenció

 

Per a ralitzar aquest tràmit per Internet, amb certificat digital, és necessari complir amb els següents:

Requeriments tècnics:"click per veure els detalls"

 

Requerimets per factura digital
 • Per a assegurar-se de poder realitzar la signatura digital es requereix al següent:
  1. Sistema Operatiu

   Windows XP, Windows Vista, Windows 7

  2. Maquina virtual

   Plug-in Java, JRE v1.5 o superior

  3. Navegadors
   • Internet explorer 6 o superior
   • Mozilla Firefox 3.0 o superior
   • Google Chrome
  4. Configuració Navegador
   • Habilitar Java
   • Habilitar JavaScript
   • Usar SSL 2.0
   • Usar SSL 3.0
   • Usar TLS 1.0
  5. Permissos d'execució d'Applets

Mes Informació