Informació sobre el funcionament de la Seu:
 
  • Per poder tramitar heu de identificar-vos a traves de un certificat digital que compleixi els següents requisits.
 
  • Recordeu que fins que no es signa la sol·licitud correctament, el tràmit no queda registrat a l’oficina d’Atenció Ciutadana. Una vegada signada la sol·licitud la web ofereix la descarrega de la mateixa amb el segell del registre i la seva numeració així com la data i hora en que s’ha efectuat la signatura. En fer següent rebreu el missatge de finalització del procediment.
 
  • Si deixeu un tràmit a mitges per qualsevol motiu, es podrà continuar la seva tramitació en la ultima pasa on es va deixar, a traves de la carpeta ciutadana> els meus tràmits pendents.
 
  • Podeu revisar la configuració del client de Java, així com les polítiques de seguretat que cal aplicar per tal de no tenir problemes amb el applet de signatura.
 
Qualsevol problema tècnic que pugueu tenir, podeu clicar a sobre del boto de contacte tècnic i enviar un correu a traves del formulari consegüent.