Serveis municipals

Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal disposa d’un ampli fons per a tots els públics i forma part de la Xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. Aquest equipament compta amb una oferta infantil i juvenil destacada, tant de llibres com d’activitats. Entre d'altres, es programen actes amb els autors i, cada any, es posa en funcionament la Bibliopiscina, per facilitar la consulta de llibres, revistes i diaris durant l'estiu.

Casal de Joves "el Rkó"

El Casal de Joves "el Rkó" és el punt de trobada per al col·lectiu de joves del municipi. Ubicat a les antigues instal·lacions de Tèxtil Montserrat, l’espai funciona com a sala polivalent d’activitats juvenils. Es programen tallers, cursos, xerrades, projeccions i altres activitats de manera regular. L’espai també disposa d’ordinadors per a la connexió a internet i els cursos d’informàtica.

Serveis de medi ambient

El web per a les Bones Pràctiques en les Compres Quotidianes de Sant Vicenç de Castellet és una eina informativa pensada resoldre els dubtes relacionats amb el medi ambient i la generació de residus. Aquesta és una campanya permanent del municipi, amb recomanacions per realitzar una compra més sostenible, les característiques del productes per a la prevenció de residus i el mapa de comerços on es poden adquirir.

Servei de neteja viària i recollida de residus

Des d'aquest web es poden realitzar consultes, donar a conèixer incidències i proposar millores respecte la neteja viària i la recollida de residus a Sant Vicenç de Castellet. En aquest espai trobareu informació detallada sobre la recollida diària del rebuig, la neteja periòdica dels contenidors i la recollida de la matèria orgànica comercial, entre d'altres.

Sant Vicenç de Castellet més endreçat

Des d'aquest formulari podeu reportar incidències a la via pública del municipi de Sant Vicenç de Castellet, d'aquesta manera l'ajuntament podrà reaccionar més ràpidament, focalitzar l'actuació en les incidències que afecten i preocupen principalment la ciutadania.

Servei d'Atenció Jurídica (SAJ

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ofereix, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, un Servei d’Atenció Jurídica (SAJ) a les persones del municipi que precisin assessorament i acompanyament en temes legals. Des del SAJ es fa una atenció jurídica personalitzada, per part d’un advocat, en tots els temes (gestió hipotecària, mediació entre veïns, incidències en matèria de consum, etc..) amb excepció de temes relacionats amb el món laboral o d’estrangeria.

Servei de Promoció Econòmica i Ocupació

El servei de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet està ubicat a Can Soler (Plaça de la Generalitat, s/n) i està obert de dilluns a divendres, en horari de 9 del matí a 2 del migdia. És aconsellable concertar la visita prèviament a través del telèfon 93 693 06 36.

Cementiri Municipal

Les instal·lacions del cementiri estan obertes de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 5 de la tarda. Ara bé, dimarts i dijous, de 10 a 2h hi ha el servei de manteniment a disposició de les persones que puguin necessitar alguna consulta o algun servei. Per qualsevol incidència contacteu amb la Policia Local al telèfon 93 693 06 12.