Intercanvi

Espai d'intercanvi i segona mà

Aquest web permet oferir i demanar objectes o serveis entre els usuaris registrats. L'objectiu d'aquest servei públic i gratuït és fomentar la solidaritat, promoure alternatives al model de consum actual, reduir els residus i estalviar recursos naturals, fomentar les relacions de veïnatge. No cal ser de Sant Vicenç de Castellet per participar-hi, tot i que els intercanvis seran més fàcils si ets del municipi.

Podeu omplir el formulari fent clic en el seguent enllaç.


Informació en relació a les vostres dades personals

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer “Serveis d’Atenció al Ciutadà”, la finalitat del qual és gestionar el servei municipal d’atenció ciudadana en els punts d’atenció al ciutadà, no estant prevista la seva cessió a tercers, a banda de les cessions previstes a la Llei.

El responsable d’aquest fitxer és l’alcalde/essa de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb domicili a Sant Vicenç de Castellet, plaça de l'Ajuntament, 10. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a a l’alcalde/essa de l’Ajuntament i presentar-lo al Registre General de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet (Oficina d’Atenció Ciutadana).