Fitxa oficial

Anunci sobre l'aprovació del llistat d'aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició lliure per a la constitució d'una borsa d'interinitat d'arquitectes tècnics/ques per donar cobertura, si s'escau, a possibles suplències o reforços del personal de la unitat de Serveis Tècnics de l'àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Consulteu els detalls de l'anunci en el document adjunt

Anuncis - Procès selectiu | 04/04/2018

Document: Anunci admesos i exclosos 

Veure totes les informacions oficials