Fitxa oficial

Anunci sobre l'aprovació de les bases específiques reguladores i la convocatòria del concurs oposició lliure, i per la via d'urgència, per a la constitució d'una borsa d'interinitat d'agents de la Policia Local, que actuarà de forma supletòria a la borsa vigent, a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Consulteu tots els detalls de l'anunci en el document adjunt

Anuncis - Procès selectiu | 01/06/2018

Document: Anunci 

Veure totes les informacions oficials