Informació, preus i característiques del nou Espai Impuls SVC

Consulteu les tarifes i tots els detalls d'ús de l'equipament en el document adjunt

Municipal | 10/02/2016

Espai Impuls SVC

L’Espai Impuls SVC (llegat de la família Bach) és un centre de recursos empresarials i per a l’ocupació, ubicat al número 50 del carrer Montserrat, que englobarà els següents serveis a partir del mes d'abril:

. Servei de promoció econòmica

. Servei d’ocupació municipal, i Club de la Feina

. Espai coworking, que podrà acollir fins a 10 nous emprenedors, que es situaran a la sala diàfana, en taules de treball situades una al costat de l’altre, amb l’objectiu de poder treballar “en xarxa”

. Viver d’empresa, és a dir, un local a disposició dels emprenedors o empreses que el vulguin llogar

. Sales de reunions i formacions, que estaran a disposició dels emprenedors i empreses per poder-les llogar

. Despatx i seu de la UBIC

. Despatx i seu de l’Associació de polígons de SVC


Prestacions i serveis que inclouria el lloguer

Els emprenedors llogaran un espai, amb una taula i una cadira, anant a compte seu l’equip informàtic i telefonia. Podrien fer ús de l’espai durant tot el dia. Els serveis comuns que inclouria el lloguer són:

. Recepció de correspondència ordinària.

. Recepció de correu certificat amb prèvia autorització de l’empresa ubicada, i d’acord amb l’Ajuntament

. Recepció de paqueteria amb la prèvia autorització de l’empresa ubicada.

. Reserva de les sales de reunions (prèvia sol·licitud).

. Assegurança General i d’Incendis d’espais comuns, sense incloure activitats que s’hi puguin realitzar.

. Manteniment general de l’edifici i les instal·lacions. 

. Neteja dels espais comuns.

. Accés a Internet.

. Seguiment i acompanyament dels projectes empresarials.

. Alarma

A banda, hi haurà serveis addicionals, que s’hauran de contractar a part, com són el de fotocòpies, que anirà amb una impressora moneder, o el lloguer dels espais de formació o reunions


Preus i tarifes d'ús

Són els que figuren en el document pdf adjunt.  La forma de pagament serà mitjançant transferència bancària de forma mensual amb una fiança  prèvia.


Metodologia per sol·licitar els espais

El ple municipal aprova el Reglament i les Ordenances. I posteriorment queden aprovades les bases i la convocatòria dels espais per a ús públic. Les persones interessades podran sol·licitar l’ocupació d’un espai. És a dir, que el primer termini per sol·licitar l’espai s’obrirà aproximadament a partir de l'1 de març i es disposarà de vint dies per formalitzar la sol·licitud. La instància es podrà obtenir a l'OAC i a través de la pròpia pàgina web municipal.


Requisits que han de complir els emprenedors per ser beneficiaris dels espais

. Estar donats d’alta com a activitat econòmica, com a mínim des del dia abans al de l’inici del lloguer de l’espai

. No necessàriament han d’exercir l’activitat a SVC; es reserva el 50% dels espais per a emprenedors locals, però el 50% està obert a la comarca

. Complir les obligacions del conveni, que s’hauran de signar, pel que fa al manteniment de l’espai, estar al corrent de pagament, etc.


Per a més informació contacteu amb el Servei de Promoció Econòmica i Ocupació de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a través dels correus electrònic promocioeconomica@svc.cat i maurizvd@svc.cat o bé al telèfon 93 693 06 11.
 

  Tarifes Espai Impuls SVC

Veure totes les noticies